Lifa logo Iso 9001 ja 14001 -logot
Etusivu » Yritys » Uutiset & Tapahtumat » FAQ » Referenssit » Tutkimukset & Artikkelit » Videot » Esitteet » Linkit » Yhteystiedot »
Saturday, 19. August 4:35 (GMT +02:00)

Tuotteet & Ratkaisut

Ilmastointilaitteiden ja iv-kanavien tutkiminen
Ilmastointijärjestelmän ja IV-kanavien puhdistaminen
Pölynhallinta, asbestipurkutyöt, kosteus- ja homevauriokorjaustyöt
Lifa HepaClean 1100
Lifa HepaClean 2500
Lifa AirClean 3500
Lifa HepaClean 4000
Työntekijän henkilökohtainen suojautuminen
Ilman suodatus
Rasvan ja muun vaikean lian poisto

Pölynhallinta, asbestipurkutyöt, kosteus- ja homevauriokorjaustyöt

Esitteet:
Lifa HepaClean alipaineistajat ja ilmanpuhdistajat

Alipaineistajat, imurit ja osastointi

Voimassa olevat lait edellyttävät pölyn hallintaa purkutöissä. Viranomaismääräysten mukaan rakennusten tai rakennelmien purku- ja kuivatustöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen tulee estää. Asbestipurkutöissä hyväksi havaittuja menetelmiä, koneita ja laitteita voidaan soveltaa erinomaisesti.Lifa Airin koneet rakennuspölyn hallintaan

Korjauskohde osastoidaan ja alipaineistetaan, jolloin epäpuhtaudet eivät pääse leviämään työtiloista ulos ns. puhtaisiin tiloihin. Lisäksi pölyävien työvaiheiden aikana kannattaa käyttää kohdepoistoa ja/tai imurointia. Korjattavien tilojen läheisyydessä oleskelevia henkilöitä ei tämän vuoksi tarvitse evakuoida, vaan tiloja voidaan käyttää normaalisti, lukuunottamatta työosaston viemää tilaa.

Työohjeita pölyttömään saneeraukseen löydät seuraavista RATU korteista:

RATU 82-0240 tavanomaiset purkutyöt

RATU 82-0239 kosteus- ja mikrobi vaurioituneiden rakenteiden purku

Tiedätkö,

  • että investoimalla pölynhallintaan säästät työkustannuksissa?
  • että asiakkaasi arvostavat pölytöntä saneerausympäristöä?
  • että saneeraustyössä syntyvät pölyt ovat terveydelle haitallisia ja jopa vaarallisia?
Lifa Airin laitteilla pöly pysyy tehokkaasti hallinnassa
  • Koneet ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä sekä poistavat kaikki terveydelle haitalliset pölyt
  • Valikoimasta löytyy laitteet kaikenkokoisiin työkohteisiin ja useita suodatinvaihtoehtoja

Taustaa

Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden korjaustöiden aikana sisäilman mikrobipitoisuudet kohoavat niin korkeiksi, että se aiheuttaa ammattitaudin vaaraa. Jos työ tehdään ilman torjuntatoimenpiteitä, epäpuhtaudet leviävät korjauskohteen ulkopuolelle rakennuksen muihin tiloihin, jolloin rakennustyöntekijöiden lisäksi myös muut rakennuksessa olevat henkilöt altistuvat kohonneille mikrobipitoisuuksille . Tämä on selvä terveysriski varsinkin silloin, kun rakenteissa on homemyrkkyjä (mykotoksiineja) tuottavia homesienisukuja, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

TerveTalo-teknologiaohjelman ansiosta meille syntyi mahdollisuus käynnistää tutkimushanke, jossa selvitettäisiin, miten näitä haittoja voidaan torjua tai ehkäistä.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jota voidaan käyttää ilmeistä terveysuhkaa aiheuttavien erityiskohteiden kosteus- ja homevaurioiden korjauksessa. Toimintamalli kehitettiin yhteistyössä saneerausliikkeen (Lifa IAQ Oy/HB Sisäsaneeraus), rakennuttajan edustajien (HUS) ja tutkimuslaitoksen (VTT Automaatio) kanssa. Tavoitteena oli, että saneeraustyö voidaan tehdä turvallisesti siten, etteivät esimerkiksi sairaalan työntekijät ja potilaat altistuisi homekorjauksissa vapautuville epäpuhtauksille missään työvaiheessa.

Selvitykset

Tutkimusprojektissa selvitettiin pesutilojen korjaustyöstä syntyviä epäpuhtauksia. Tilasta purettiin laatoituksia ja tiiliväliseiniä sekä lattian pintalaatta ja vesieristys. Purkutyö tehtiin Lifa Dry&Clean -laitteella alipaineistetussa työosastossa. Pölyn, mikrobi-itiöiden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) -pitoisuudet määritettiin ilmanäytteistä ennen korjaustyötä, purkutyön aikana sekä purkutyön jälkeen sekä työosastosta että alipaineistajan ulospuhallusilmasta.

Mittaustuloksia Terve Talo -projektista.

Lifa Dry&CLean käytössä.

Mesofiiliset sienet ja bakteerit

Ilmanäytteiden sieni-itiö- ja bakteeri-
pitoisuudet (cfu/m3)
Pitoisuus osaston
sisällä ennen
korjausta
Pitoisuus osaston
sisältä purkutyön
aikana
Pitoisuus ulos-
puhallusilmassa
LIFA Dry&Clean
yhdistelmäkonetta
käyttäen
© Lifa Air Ltd