Etusivu » Yritys » Uutiset & Tapahtumat » FAQ » Referenssit » Tutkimukset & Artikkelit » Videot » Esitteet » Linkit » Yhteystiedot »
Saturday, 19. August 4:33 (GMT +02:00)

Tuotteet & Ratkaisut

Ilmastointilaitteiden ja iv-kanavien tutkiminen
Ilmanvaihtokanavien puhtauden tarkastaminen
Kauko-ohjattava videokuvaus robotti
DuctCleaner Puhdistusrobotti
Ilmastointijärjestelmän ja IV-kanavien puhdistaminen
Pölynhallinta, asbestipurkutyöt, kosteus- ja homevauriokorjaustyöt
Työntekijän henkilökohtainen suojautuminen
Ilman suodatus
Rasvan ja muun vaikean lian poisto

Ilmastointilaitteiden ja IV-kanavien tutkiminen ja puhdistaminen

Esitteet:
Lifa IV-kanavien puhdistuskonsepti »
Lifa Cleaning Concept (2,01 Mb) »
Lifa Verifying Concept (310 kb) »
Lifa DuctControl kamerarobotti »

DuctControl Mini

Kauko-ohjattava ja videokameralla varustettu pienoistraktori, jonka avulla nähdään ja pystytään tallentamaan kanaviston epäpuhtauksien määrä ja pahimmat kertymäkohdat, sekä muut mahdolliset ongelmat.

DuctControl Manual

Pieni ja kevyt manuaalinen kamera käytettäväksi robotin sijaan pienissä ja/tai muissa sellaisissa kanavissä missä robotin käyttö ei ole mahdollista.
Lifa Konsepti

SpecialCleaner 20

Sähkökäyttöinen ilmanvaihtokanavien harjapuhdistuskone. Ykkösvalinta pienten ja keskisuurien kanavien (100-500 mm) puhdistamiseen. Laaja lisävarustevalikoima.

Hydmaster

Markkinoiden voimakkain harjauskone jossa sisäänrakennettu hydraulinen koneisto sekä videokamera. Suunniteltu vaativiin kohteisiin ja suurien ilmanvaihtokanavien puhdistamiseen. Laaja harja- ja lisävarustevalikoima, mm. Y-kulmavaihde kahden harjan pyörittämiseksi nelikanttikanavissa.

HepaClean 4000

Ilmanpuhdistaja ja alipaineistaja joka liitetään ilmanvaihtokanavistoon keräämään irroitettavat epäpuhtaudet hallitusti suodattimiin ja edelleen rakennuksen ulkopuolelle.
 • Ilmavirta ilman suodattimia 3850 m3/h ja alipaineistus teho 1400 Pa
 • Asbesti-, home-, rakennus-, kvartsi-, jauho- ja puupölyisen kuivan ilman puhdistaminen sekä alipaineistaminen
 • Laaja valikoima suodatinvaihtoehtoja sekä lisävarusteita
 • Hyvät kuljetusominaisuudet lukittavien pyörien ansiosta
 • Kestävä ammattilaisen työkone

Yleistä ilmastointijärjestelmästä

Viimeisen 20 vuoden aikana on kiinnitetty kasvavaa huomiota sisäilman ja terveyden välisiin yhteyksiin. Useissa ajankäyttötutkimuksissa on arvioitu, että ihmiset viettävät ajastaan 70-90 % sisätiloissa, joten sisäilmalla on huomattava vaikutus ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen.


Likainen tuloilmakanava
Ilmanvaihtokanavan sisäpintaa on arvioiden mukaan jopa 10 % lattiapinta-alasta. Lattia siivotaan toimistotiloissa vähintään kerran viikossa. Tuloilmakanava, joka on suunniteltu tuomaan meille elintärkeää, virkistävää, happipitoista ja raikasta ilmaa, on saattanut olla puhdistamatta koko rakennuksen eliniän.

Sisäilman epäpuhtauksista 40 % tulee tuloilman mukana ilmastointijärjestelmän kautta. Tuloilman suodattimien vaihtovälit ovat usein liian pitkät ja suodattimien ohi saattaa virrata puhdistamatonta ilmaa. Ilmanvaihtojärjestelmän suodatuksesta huolimatta järjestelmiin pääsee ulkoilman hiukkasmaisia epäpuhtauksia, jolloin ne kertyvät ilmanvaihtolaitteiden sisäpinnoille tai kulkeutuvat tuloilman mukana ilmastoitaviin tiloihin. Myös ilmanvaihtolaitteiden sisäpinnoille valmistuksessa, kuljetuksessa, varastoinnissa sekä asennuksessa kertyy epäpuhtauksia, jotka saattavat alentaa tuloilman laatua. Valmistuksessa kertyviä epäpuhtauksia ovat esim. öljyjäämät kanavissa. Suojaamattomina kuljetettavat ja varastoitavat ilmanvaihtolaitteet ovat alttiina ulkoilman ja maaperän epäpuhtauksille. Asennustyön aikana kertyviä hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat esim. rakennusaikainen sementtipöly ja metallipuru.

Laitteistoihin ja kanavien seinämiin ja myös erilaisiin lämmöntalteenotto-, jäähdytys- , kostutus-, ilmanjakolaitteisiin kertynyt lika saattaa toimia kosteissa olosuhteissa edullisena kasvualustana mikrobeille.


Rotan ulosteita
Erilaiset sisäilmaongelmat johtuvat pääasiassa säädön ja huollon puutteellisuudesta ja osittain huonosta suunnittelusta. Puhdistettavista kanavista voi löytyä mitä vain rakennusjätteistä, lintujen raatoihin ja ulosteisiin. Orgaanisilla jätteillä saastuneet ilmanottoaukot saattavat olla mikrobiologisten yhdisteiden pesäkkeitä, jotka leviävät ilmanvaihtokanavien mukana koko rakennukseen.

Ilmastointijärjestelmän epäpuhtaudet

Esimerkkejä erilaisista epäpuhtauksista, joita löytyy kanavistosta tai ilmanvaihtolaitteista ja jäähdytysjärjestelmästä.

Ilmanvaihtojärjestelmien pinnoille kertyviä hiukkasmaisia epäpuhtauksia, niiden alkuperä ja kertymävaihe.

Epäpuhtaus
Orgaaninen pöly:
Bakteerit
Sienet
Siitepöly
Levät
Kasvinosat ja hyönteiset
Alkueläimet
Virukset
Epäorgaaninen pöly:
Maaperän epäorgaaninen pöly
Kivihiilipöly
Lentotuhka
Noki
Raskasmetallit
Sementtipöly
Metallipuru
Öljy
Epäorgaaniset kuidut
Voiteluaineet ja rasvat

Lähde
Elollinen luonto
Teollisuusprosessit
Linnut
Jäähdytystornit
Vesijärjestelmät
Ilmankostuttimet
Kosteat, märät materiaalit
Hämähäkkieläinten uloste

Teollisuusliikenne
Peltiraaka-aineet
Mineraalikuituiset ääni- ja lämmöneristeet
Puhaltimien moottorit, vaihteistot ja työstörasvat
Kertymävaihe
Ilmanvaihtojärjestelmän käyttö
Ilmanvaihtolaitteiden varastointi, kuljetus ja asennus
Ilmanvaihtojärjestelmän käyttö
Ilmanvaihtojärjestelmän asennus

Pystytäänkö nykytietämyksellä kertomaan, mitä kaikkia vaikutuksia ilmanvaihtojärjestelmän epäpuhtauksilla on ihmisen elinympäristöön ja sen terveellisyyteen? Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmään joutuneessa lintujen ulosteessa saattaa olla Histoplasma ja Cryptococcus sieniä tai muita ulosteperäisiä sieniä ja bakteereja. Millainen riski on sairaalassa, mikäli nämä sienet aiheuttavat immuunipuutteisille potilaille infektiota, jotka saadaan ympäristöstä hengittämällä?

IV-kanavien puhdistuksen määräajat

Suomessa ilmastointijärjestelmiä on puhdistettu vapaaehtoisesti. Ilmanvaihtojärjestelmiä koskevat määräykset perustuvat paloturvallisuusnäkökohtiin, ja siten määräykset harvoin koskevat tuloilmakanavia. Rakennusten poistoilmakanaviin kertyvää pölyä ja rasvaa on pidetty paloteknisesti vaarallisena, joten poistokanavien puhdistamisesta on annettu viranomaismääräys.

Suomen sisäasianministeriön määräyksen mukaan paloturvallisuuden ylläpitämiseksi on ilmanvaihtolaitteistot puhdistettava vähintään kerran vuodessa:

 • ammattimaisissa ruuanvalmistustiloissa
 • teollisuustiloissa, joissa kanaviin kertyy paljon palavia aineita
 • tiloissa, joissa käytetään tai valmistetaan palavia nesteitä
 • Ilmanvaihtolaitteistot on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein

 • Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksissa
 • Majoitusliikkeissä, asuntoloissa ja ravintolasaleissa
 • Sisäilmayhdistys valmistelee ilmanvaihtolaitosten puhtausluokitusta. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksessa käytetään kahta puhtausluokkaa P1 ja P2. Puhtausluokka 1 tarkoittaa parasta mahdollista työ- ja asuintiloille asetettua tasoa ja 2 viranomaismääräykset täyttävää tasoa.

  Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän pölykertymä saa olla keskiarvoltaan puhtausluokassa P1 enintään 1,0 g/m2 ja luokassa P2 2,5 g/m2.
  Puhtausluokka
  P1
  P2
  Pölykertymän keskiarvo enintään
  1,0 g/m2 2,5 g/m2
  Tuloilmakanavat pitää puhdistaa viiden vuoden välein, kun pölykertymä on puhtausluokassa P1 suurempi kuin 2,0 g/m2 ja P2:ssa suurempi kuin 5,0 g/m2
  Puhtausluokka
  P1
  P2
  Pölykertymä suurempi kuin
  2,0 g/m2 5,0 g/m2
  © Lifa Air Ltd