Lifa logo Iso 9001 ja 14001 -logot
Etusivu » Yritys » Uutiset & Tapahtumat » FAQ » Referenssit » Tutkimukset & Artikkelit » Videot » Esitteet » Linkit » Yhteystiedot »
Saturday, 19. August 4:32 (GMT +02:00)

Tuotteet & Ratkaisut

Ilmastointilaitteiden ja iv-kanavien tutkiminen
Ilmastointijärjestelmän ja IV-kanavien puhdistaminen
Alipaineistajat, ilmanpuhdistajat ja imurit
Lifa HepaClean 4000
Lifa AirClean 3500
Lifa HepaClean 2500
Lifa HepaClean 1100
Harjakoneet ja puhdistuslaitteet
Hydmaster 40
CombiCleaner 15
CombiCleaner 40
SpecialCleaner 25 Multi
SpecialCleaner 20PE
AirJet Combi 20
DuctCleaner Robotti
Harjat
Pölynhallinta, asbestipurkutyöt, kosteus- ja homevauriokorjaustyöt
Työntekijän henkilökohtainen suojautuminen
Ilman suodatus
Rasvan ja muun vaikean lian poisto

Ilmastointijärjestelmän ja IV-kanavien puhdistaminen

Esite
Lifa harjakoneet ja puhdistuslaitteet »
Video:
IV-kanavan puhdistusvideo »

Ilmastointijärjestelmän puhdistuksen suunnittelu

Työn suunnittelussa pyritään ensisijaisesti siihen, että rakennusta ei tarvitse evakuoida ja rakennuksen normaalille toiminnalle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Työ suunnitellaan toteutettavaksi pölyttömästi ja mahdollisimman meluttomasti. Valittaessa koneita työn suoritukseen huomioidaan koneiden käyttörajoitukset ja kapasiteetti. Lisäksi kaluston sijoitussuunnittelussa otetaan huomioon koneesta aiheutuva melu. Riittävä alipaineistus takaa onnistuneen työsuorituksen lisäksi myös sen, ettei tiloja yleensä tarvitse evakuoida puhdistustyön suorituksen ajaksi. Työjärjestys pyritään suunnittelemaan siten, että vaikka kanaviston puhdistustyö olisi kesken, rakennuksen ilmanvaihtolaitteisto voi olla päällä osittain tai osan päivästä.

Työn suunnitteluvaiheessa käydään tarkastamassa kohde ja tutkitaan ilmanvaihtopiirustukset. Ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja tarkastusluukut eivät aina ole piirustusten tai merkintöjen esittämissä paikoissa, ne voivat myös puuttua kokonaan. Lisäksi ne voivat sijaita puhdistustyön kannalta hankalissa paikoissa. Lifa-puhdistuslaitteet ovat käyttäjäystävällisiä, sillä kanavaa voidaan puhdistaa kerrallaan maksimissaan 75 m riippuen laitemallista ja työmenetelmästä, jolloin kaikkia puhdistusluukkuja ei tarvitse edes avata.

Alipaineistajan valinta

Lifa alipaineistajat ja ilmanpuhdistuskoneet »
Lifa HepaClean 4000
Lifa AirClean 3500
Lifa HepaClean 2500
Lifa HepaClean 1100

Harjakoneen ja/tai puhdistuslaitteen valinta

Lifa Hydmaster 40
Lifa CombiCleaner 40
Lifa CombiCleaner 15
Lifa SpecialCleaner 25 Multi
Lifa SpecialCleaner 20 PE
Lifa AirJet Combi 20
Lifa DuctCleaner puhdistusrobotti

Kolme esimerkkiä

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen työjärjestys suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, joista esimerkkinä 3 erilaista perustyöjärjestystä:

Tapaus A
Työjärjestys perustapauksessa:
1. tuloilmakoneen puhdistus
2. ullakon vaakahormien puhdistus
3. pystyhormien puhdistus
4. kerrosten vaakahormien puhdistus

Kanavat puhdistetaan siten, että edetään tuloilmakoneelta poispäin. Tämä työjärjestys mahdollistaa sen, että mikäli työtä ei saada päivän aikana valmiiksi, voidaan ilmastointikone kytkeä päälle puolelle teholle. Kun vastuksena toimineet likaiset suodattimet on vaihdettu, koneiden puhallusteho kasvaa ja kasvanut puhallus saattaisi irrottaa likaa kanavasta, tällöin ilmastointikone kytkettynä puolelle teholle poistaa likaantumisvaaran.
Poistopuoli puhdistetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Tapaus B
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen käytössä olevassa toimistorakennuksessa siten, että puhdistustoimenpiteillä aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä rakennuksen käyttäjälle.
Työjärjestys:
Puhdistetaan sekä tulo- että poistopuoli samanaikaisesti, edeten koneelle päin. Tällöin puhdistustoimenpiteillä aiheutetaan häiriötä ainoastaan kerran kuhunkin tilaan nähden. Mikäli työ jää kesken voidaan tuloilmakoneet laittaa päälle puolella teholla. Ilmanvaihtokoneisto puhdistetaan viimeiseksi.

Tapaus C
Asuinkerrostalon poistoilmakanavien puhdistaminen:
Työjärjestys:
1. Tarkastetaan kone
2. Puhdistus alkaa ylimmästä asunnosta rappu kerrallaan

 • a) venttiilit
 • b) vaakakanavat
 • c) runko
 • 3. Viimeisenä puhdistetaan kone

  Painovoimainen ilmanvaihto puhdistetaan samalla lailla

  Tuloilma- ja poistoilmakoneen puhdistus

  Puhdistetaan tulo- / poistoilmakone ja tuloilmakammio sekä vaihdetaan suodattimet. Puhdistetaan koneisto sekä mahdolliset kostutus- ja lämmöntalteenottoyksiköt. Tarkastetaan erityisesti suodattimien puhtaus, niiden kotelot ja tiivisteet sekä palopellit. Näiden puhdistuksessa käytetään mikrosuodattimin varustettua imuria ja erilaisia perussiivousvälineitä. Lifa-teollisuusimuri on hyväksytty terveydelle vaarallisten pölyjen imurointiin. Suodatinluokka on K1 ja kone on varustettu HEPA-suodattimella.

  Lifa-nokisientä voidaan käyttää noen ja kiinnittyneen lian poistamiseen kosteudelle aroilta pinnoilta. Joidenkin puhaltimien moottorit ovat arkoja vedelle, jolloin nesteitä ei oikosulkuvaaran vuoksi saa käyttää.

  Ilmastointikoneen lamellit voidaan puhdistaa paineilmapuhaltimella paineilmaletkun ja pistoolin avulla. Lisäksi lämmityspattereiden kennot imuroidaan sekä puhdistetaan paineilmalla sumuttaen samanaikaisesti vettä / pesuainetta kennostoon Lifa AirJet Combilla.

  Suodatinkanavan siipien puhdistukseen käytetään kaavinta. Ulkosäleikköihin mahdollisesti kerääntyneet lehdet ja roskat poistetaan. Säätöpellit puhdistetaan imuroimalla tai paineilmalla. Jos lika on rasvaista käytetään alkalista rasvanpoistoainetta.

  Tuloilma- / poistokanavien puhdistus

  1. Rakennuksen ilmanvaihto suljetaan kokonaan tai vaihtoehtoisesti tukitaan kanava vaahtomuovilla tai pallolla puhdistustyön vaatimalta alueelta. Osastoinnissa voidaan käyttää myös kanaviston omia palo- ja säätöpeltejä, mikäli ilmanvaihtokoneita pidetään päällä puhdistustyön aikana. Konetta pidetään puolella teholla ja tarkastetaan, ettei kanaviston ilmavirtaus nouse liian korkeaksi, täten estetään epäpuhtauksien vuotaminen huonetilaan likaisista kanavista.

  2. Mikäli halutaan varmistaa ilmavirtauksen onnistuminen kanaviston sivuhaaroissa, on puhdistettavan kanavan muut haarat suljettava niin laajalti, että saavutetaan riittävä ilmavirta lian irrottamiseksi. Runkokanavaa ei suljeta, sillä kanavistoon on saatava riittävästi korvausilmaa ja ilmavirran on kuljettava koko puhdistettavan kanaviston läpi siten, että pöly ei kulje väärään suuntaan.

  Erilaiset suodattimet ja liitoskohdissa esiintyvät vuotokohdat pienentävät kanavan ilmavirtaa. Oy Lifa Air Ltd:n kanavien puhdistuskoneiden tehokkaat harjat irrottavat lian. Alipaineistajat huolehtivat siitä, että lika varmasti poistuu kanavista ja ympäristö tai huoneilma ei likaannu puhdistustoimenpiteiden johdosta.

  3. Säätöpellit voidaan avata ja palopellit teljetään tarvittaessa auki, niin etteivät ne laukea puhdistustyöstä aiheutuneen tärinän johdosta.

  4. Alipaineistetaan kanava suunnitellusta paikasta. Valitaan kohteeseen sopiva alipaineistaja ja asennetaan paikoilleen: Oy Lifa Air Ltd on kehittänyt alipaineistajia eri tehtäviin ja olosuhteisiin 5. Kun kanavaan on saatu aikaan riittävä ilmavirta, puhdistetaan kanava puhdistuskoneella suunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Valitaan kohteeseen sopiva harjakone, harja valitaan kanavan koon ja likaisuuden mukaan.

  Oy Lifa Air Ltd on kehittänyt harja- ja muita puhdistuslaitteita eri tehtäviin ja tilanteisiin.

  Harjan valinta

  6. Kun puhdistus on lopetettu, alipaineistuskoneen imuletku tulpataan irrottamisen jälkeen huolellisesti, jotta epäpuhtaudet eivät pääse leviämään ympäristöön. Alipaineistuskone siirretään toiseen paikkaan ja jatketaan puhdistusta tai kone tuodaan puhdistettavaksi Oy Lifa Air Ltd:n huolto- ja pesutilaan. Kanavisto imuroidaan ja pyyhitään nihkeäpyyhinnällä alipaineistuskoneen kytkentäkohdalta.

  Korjataan rikkoutuneet kanavanosat

  Kanaviston kuvauksessa tai puhdistuksessa esiin tulleet vauriot tai puutteet IV-järjestelmässä dokumentoidaan ja ilmoitetaan tilaajalle. Tarvittaessa vauriot tai puutteet korjataan.

  Laadunvarmistus

  Puhdistustyön tulos tarkastetaan aina yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Tällöin kanavat voidaan kuvata videokuvausrobotilla, laadun varmistamiseksi voidaan käyttää myös mikrobi-, teippi- tai suodatinnäytteitä. Talon huoltokirjan yhteyteen voidaan arkistoida videokatkelmia kanaviston riskipaikoista helpottamaan tulevia huoltotoimenpiteitä.

  Kanavien pinnoittaminen

  Ilmastointikanavien pintaa voidaan tarvittaessa käsitellä erilaisilla kemikaaleilla: puhdistus- tai desinfektio tai kanavapinnoiteaineilla. Puhdistusaineita käytetään etupäässä rasvakanavien puhdistamiseen.

  Desinfektioaineita voidaan käyttää homeenestoon, sieni-itiöiden ja hajujen poistoon tarvittaessa. Käytettäessä desinfektioaineita kanavistoon ei saa muodostua myrkyllisiä sivutuotteita eikä kemikaalijäämiä, jotka myöhemmin leviävät sisäilmaan. Oy Lifa Air Ltd myy hapettamalla toimivia desinfektioaineita. Tulee kuitenkin muistaa että, desinfektioaineilla voidaan poistaa oire, mutta ei syytä. Mahdollisen homevaurion syy on myös löydettävä ja korjattava.

  Lifa Kanavapinnoiteaine on pölynsidonta-aine ilmastointikanaviin ja metallipinnoille. Pinnoiteaine sitoo ilmastointikanavien pinnoilla olevan hienojakoisen pölyn ja noen, jota ei normaalilla puhdistusmenetelmillä ole saatu poistettua. Aine muodostaa sileän, paloa edistämättömän kalvon.

  Kemikaaleja voidaan sumuttaa Lifa CombiCleaner 15 tai SpecialCleaner 25 puhdistuskoneide tai Lifa AirJet Combi 20 puhaltavan puhdistuslaiteen kemikaalisuuttimien välityksellä. Lisälaitteena tarvitaan Spray-Matic matalapainesumutin, joka liitetään tiiviisti puhdistuskoneiden kemikaalisuuttimiin. Tällä menetelmällä voidaan sumuttaa kerralla laajoja alueita mm. Combi Cleanerilla 40 metriä ja AirJet Combilla 20 metriä.

  Pienissä kohteissa voidaan käyttää Lifa Macromist-aerosolisumutinta. Alipaineistuksen kanssa varmistetaan aineen kulkeutuminen kauttaaltaan kanavistoon.

  Kemikaalikäsittelyn aikana ilmastointikone ja kaikki ilmastointikanavien päätelaitteet on suljettava huolellisesti. Tiloissa, jossa suoritetaan sumutuskäsittelyä, ei saa oleskella, sillä ohivuotoja saattaa esiintyä. Lisäksi työntekijöiden on varustauduttava henkilökohtaisin suojauksin: Lifa kertakäyttöhaalarit, koko- tai puolinaamari ja vähintään P2 luokan suodatin.

  Säätö

  Virheellisesti toimineet päätelaitteet palautetaan asetusarvoihin puhdistuksen jälkeen. Mikäli pääte-elimiin liittyy ilmavirran säätölaitteita, niiden säätöarvo merkitään muistiin ennen puhdistusta ja ne saatetaan takaisin säätöarvoonsa puhdistuksen jälkeen.

  Puhdistuksen jälkeen tarkastetaan säätö- ja palopeltien asento.

  Mikäli ilmanvaihtojärjestelmä ei toimi toivotulla tavalla, täytyy koko rakennuksen ilmanvaihto säätää uudelleen. Tämä on erikoisammattitaitoa vaativa lisätyö, jonka yhteydessä voidaan käyttää apuna muun muassa Oy Lifa Air Ltd:n älykästä videokuvausrobottia tarkistamaan, onko jotain rikkoutunut.

  Koneiden pesu ja huolto

  Kaikki Oy Lifa Air Ltd:n kehittämät koneet on suunniteltu siten, että ne voidaan helposti huoltaa ja pestä. Oy Lifa Air Ltd:n tiloissa on tähän tarkoitukseen rakennettu pesulinja, joka takaa sen, että jokainen työmaalta tuotu kone menee pesu- ja huoltolinjan läpi ennen uudelle työmaalle menoa. Työntekijät tai asiakkaat vuokratessaan laitteen voivat olla varmoja siitä, ettei uudelle työmaalle siirry koneen mukana edelliseltä työmaalta tulleita haitallisia bakteereja, homeitiöitä tai asbestia.

  Koneet tuodaan työmaalta pesulinjalle tulpattuna siten, että koneiden suodattimille kerätyt epäpuhtaudet eivät pääse ympäristöön kuljetuksen aikana. Pesun jälkeen koneet tulpataan uudelleen varmuuden vuoksi. Eriväristä teippiä käytettäessä tiedetään varmasti onko kone puhdas vai tulossa pesulinjalle.

  Yhteenveto

  Oy Lifa Air Ltd valmistaa, myy ja vuokraa ilmanvaihtokanavien puhdistuskoneita ja laitteita. Lisäksi Oy Lifa Air Ltd toimii kaikkien tässä esiintyvien lisälaitteiden, henkilökohtaisten suojaimien, desinfiointi- ja pinnoiteaineiden vähittäismyyjänä tai maahantuojana.

  Oy Lifa Air Ltd tekee jatkuvaa tuotekehittelyä menetelmien ja laitteiden parantamiseksi. Kaikessa toiminnassaan Oy Lifa Air Ltd tuntee vastuunsa ympäristöstä: koneet suunnitellaan mahdollisimman riskittömiksi, uusiokäytettävistä materiaaleista, kestäviksi, helposti huollettaviksi ja korjattaviksi. Lisäksi laitteet on kehitetty mahdollisimman meluttomiksi, ettei ympäristö häiriintyisi. Oy Lifa Air Ltd:llä on sertifioitu ISO14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO9001 standardin mukainen laatujärjestelmä, joka takaa sen, että koko tuotantoketju noudattaa asetettuja päämääriä ja tavoitteita.

  ISO9001 ISO14001  © Lifa Air Ltd