Etusivu » Yritys » Uutiset & Tapahtumat » FAQ » Referenssit » Tutkimukset & Artikkelit » Videot » Esitteet » Linkit » Yhteystiedot »
Saturday, 19. August 4:30 (GMT +02:00)

Tuotteet & Ratkaisut

Ilmastointilaitteiden ja iv-kanavien tutkiminen
Ilmastointijärjestelmän ja IV-kanavien puhdistaminen
Pölynhallinta, asbestipurkutyöt, kosteus- ja homevauriokorjaustyöt
Työntekijän henkilökohtainen suojautuminen
Ilman suodatus
Rasvan ja muun vaikean lian poisto

FAQ - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olen kuullut että vesivahinkoa kuivattaessa saattaa ilmaan levitä mikrobeja vaikka silmin ei ole havaittavissa mitään home- ja mikrobikasvustoa, pitääkö tämä paikkansa ja miten kuivatustyö sitten tulisi suorittaa?

Vesivauriotapauksissa homehtumista tapahtuu jo parissa päivässä vaurion alkamisesta. Kuivatessa mikrobikasvuisia rakenteita ilmaan vapautuu niin paljon mikrobisoluja ja muita ihmisten terveydelle vaarallisia aineita/aineosia, että asuminen tai jatkuva työskentely kuivattavissa tiloissa ei ole terveydellisistä syistä johtuen suotavaa. Korjaamattomien kosteusvaurioiden seurauksena rakenteisiin voi syntyä mikrobikasvustoa, josta voi irrota mikrobisoluja kuten itiöitä. Nämä itiöt kulkeutuvat sisäilmaan ilmanvirtausten mukana. Sisätiloissa oleskelevat ihmiset voivat altistuvat näille itiöille. Tyypillisiä altistumisen aiheuttamia oireita ovat silmä-, iho- ja hengitystieoireet, toistuvat hengitysteiden infektiot sekä allergiset sairaudet. Altistumisen aiheuttama terveysriski on suuri esimerkiksi sairaaloissa, joissa immuunipuutospotilailla tai muuten heikkokuntoisilla henkilöillä seuraukset voivat olla hyvin vakavia. Myös lapset ovat erityisessä vaarassa silloin, kun heidät altistetaan esim. asuintalojen ja päiväkotien kosteus- ja homevauriokorjausten yhteydessä korkeille mikrobipitoisuuksille, jolloin seurauksena voi olla erittäin vakavia hengityselinsairauksia. Kosteus- ja homevaurioiden korjaustöiden aikana kohoavat sisäilman mikrobipitoisuudet huomattavasti.

Vesivahinkojen kuivatuksiin ja kosteus- ja homevaurioiden turvalliseen korjaamiseen on kehitetty laitekokonaisuus LIFA DRY & CLEAN joka samanaikaisesti kuivaa ilmaa ja puhdistaa sitä sekä partikkelimaisista epäpuhtauksista kuten mikrobeista että kaasumaisista epäpuhtauksista kuten mikrobien aineenvaihduntatuotteilta (MVOC). Laitteesta ja sen toimivuudesta on julkaistu lukuisasti tieteellistä tutkimustulosta, ohessa HB2000 Healthy Building konferenssissa julkaistu aineisto. Laitteen tekniset tiedot ohessa.

Onko ilmastointikanavien puhdistamisesta ja puhdistustyön tehokkuudesta tehty luotettavaa tutkimusta vai tulisiko luottaa vain myyjien ja valmistajien suullisiin vakuutteluihin?

Suomessa on Terve-Talo teknologiaprojektissa: "Puhdas ja toimiva ilmanvaihto" tehty mittauksia ilmanvaihtokanavien pölypitoisuudesta ennen ja jälkeen puhdistustyön sekä käytännön olosuhteissa että laboratoriossa. Tutkimuksissa on vertailtu puolueettomasti erilaisia puhdistusmenetelmiä sekä koneita ja laitteita että työssä tarvittavia apuvälineitä kuten puhdistusharjoja. Tutkimusten perusteella on helposti vedettävissä johtopäätös siitä että Lifa Airin IV-kanavapuhdistuslaitteet olivat ylivoimaisen tehokkaita. Laitteista ja niiden toimivuudesta on julkaistu lukuisasti tieteellisia tutkimustuloksia mm. Timo Jalonen: Ilmastointikanavien puhdistusmenetelmien tehokkuus. Lisäksi HB2000 Healthy Building konferenssissa on julkaistu aineisto Ilmastointilaitteiston puhdistus ja -tarkastus menetelmät.

Tulisiko ilmanvaihtokanavien puhdistamisen jälkeen suorittaa vielä ns. puhdistustyön laadunvalvonta tarkastelu erillisellä "robottiajoneuvolla"?

Kyllä. Lifa Air on kehittänyt menetelmän ilmanvaihtokanavan tarkastamiseksi robottikameralla. Mikäli käytetään visuaalista puhdistusmenetelmää erillistä laadunvalvonta kuvausta ei tarvita. Lifa Air on kehittänyt ja patentoinut puhdistuslaitteen Hydmasterin joka videoi koko puhdistustyöprosessin. Puhdistustyön aikana työn suorittaja kykenee valvomaan työnsä laatua ja tarvittaessa puhdistamaan välittömästi heikosti puhdistuneen kohdan. Näin vältytään huonolta työnjäljeltä ja kyetään kuvaamaan koko puhdistustyöprosessi ilman erillistä laadunvalvontakuvasta. Kustannussäästöjen lisäksi on huomioitava kasvanut asiakastyytyväisyys jolloin työn tilannut taho saa laskun yhteydessä koko puhdistustyötä sekä työn jälkeä kuvaavan videon, tällöin tilaaja voi luottaa lopputulokseen ja maksaa tyytyväisenä urakoitsijalle sovitun korvauksen.

Toimistossamme suoritettiin IV-kanaviston puhdistusta keskellä kirkasta päivää ja pölyä levisi toimitiloihin. Lisäksi työssä käytettiin jotain ihmeellisiä kompressoreita jotka huusivat niin lujaa ettei omista töistämme tullut yhtään mitään. Työkavereitten kanssa keskusteltiin ettei täällä ole koskaan ollut näin huonoa sisäilmaa eikä näin epämiellyttävää työskennellä. Vaikkakaan kyseessä ei ollut teidän laitteenne voinette kertoa, onko tämä aivan normaalia toimintaa?

Kone- ja laitevalmistajien tulisi aina huolehtia siitä että laitteiden käyttäjät saavat tarpeellisen koulutuspaketin IV-kanavien puhdistamiseen. Ensisijaisesti pölyn leviämisen syyksi on helppo epäillä ilmanvaihtokanavien yläpuolelle kerääntyneen pölyn leviämisestä puhdistustyön yhteydessä. Puhdistettavat kanavat tulisikin puhdistaa ensin ulkopuolelta ja vasta sen jälkeen sisäpuolelta. Kompressoreiden käyttäminen sisätiloissa viitannee sellaisten laiteratkaisujen käyttöön jossa harjaa tai muuta puhdistuksessa käytettävää työkalua pyöritettävä voima on paineilma. Kompressorit tulisi valita käyttötarkoituksen mukaan niin etteivät ne häiritse tarpeettomasti ulkopuolisia. Ääni ja tehosuhteeltaan paras kompressorivaihtoehto on lamellikompressori. Puhdistustyö voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa tehokkaasti ja lähes äänettömästi Lifa Air:in patentoimalla Hydmasterilla, joka tulee olemaan ammattimaisesti iv-puhdistustyötä suorittavien urakoitsijoiden ykkösvalinta.

© Lifa Air Ltd